Lär känna nya och gamla Karlstadsbor

Syftet med denna webbplats är att underlätta möten mellan alla Karlstadsbor och nyanlända. Och tvärtom. Det finns många Karlstadsbor som gärna vill träffa dig som kommer från ett annat land och är ny i kommunen. Varmtvälkommen.se är ett sätt för dig att hitta vänner i din nya stad.

Det är också möjlighet för Karlstadsbor att lära känna någon från ett annat land, utbyta erfarenheter och kanske få en vän för livet.

Man vet aldrig vem som kan bli en vän

Ofta är det slumpen eller lyckliga omständigheter som gör att vi möter nya bekantskaper. Ibland byter vi bara några ord andra gånger blir det en vän för livet. Med sina filmer vill Omar Dakakk inspirera oss att se bortom våra fördomar. Det behöver inte vara så svårt oftast börjar det med ett hej!

Varmt välkommen till Karlstad.