Lär känna nya och gamla Karlstadsbor

Syftet med denna webbplats är att underlätta möten mellan alla Karlstadsbor och nyanlända. Och tvärtom. Det finns många Karlstadsbor som gärna vill träffa dig som kommer från ett annat land och är ny i kommunen. Varmtvälkommen.se är ett sätt för dig att hitta vänner i din nya stad.

Det är också möjlighet för Karlstadsbor att lära känna någon från ett annat land, utbyta erfarenheter och kanske få en vän för livet.

Varmt välkommen till Karlstad.