familjen

Fler mötesplatser

Här hittar du exempel på fler insatser som görs för att integrera nyanlända. Känner du till fler bra initiativ som görs i Karlstad får du gärna höra av dig till info@varmtvalkommen.se

Karlstads kommun

Som familjehem Att vara familjehem innebär att du och din familj tar emot barn och ungdomar i ert hem. Det kan handla om såväl längre som kortare uppdrag.

Är du intresserad av att vara familjehem? Här kan du anmäla ditt intresse

Läs mer om flyktingmottagandet i Karlstad

Röda korset

#överenkoppI ett nytt land med ett nytt språk, ny kultur och nya människor kan en kontakt med en person som är svensk eller har bott länge i Sverige vara av stor betydelse.

Läs mer om #överenkopp på Röda Korsets Facebook-sida.

Röda korsets aktivitetskalender

Bli god man eller tillfällig vårdnadshavare Alla ensamkommande barn under 18 år behöver en god man. När barnen har beviljats uppehållstillstånd i Sverige ska sedan en tillfällig vårdnadshavare utses, en så kallad särskilt förordnad vårdnadshavare. Vi behöver nu fler som är villiga att åta sig de viktiga uppdragen.

Här kan du läsa om hur kan du bli god man eller tillfällig vårdnadshavare

Svenska med Baby

Svenska med Baby innebär att föräldralediga kan träffas och umgås och prata svenska.

Det är bland annat Medborgarskolan och Föräldrastödet i Värmland håller i träffarna.

http://www.foraldrastodet.se/

http://www.medborgarskolan.se/

Refugees Welcome

Refugees Welcome är frivilligorganisationer som hjälper människor på flykt vid ankomsten till Sverige och Karlstad. På deras sidor på Facebook hittar du information om vilka prylar, kläder, hygienartiklar eller annat som det är behov av och när det behövs volontärer.

 

Refugees Welcome Molkom

Refugees Welcome Sverige

Bli värdfamilj Som värdfamilj tar du emot ett barn i ditt hem för en stunds samvaro över en fika eller en middag för att hen ska få en inblick i hur det kan vara i en svensk familj. Värdfamilj är ett samarbete med Röda korset.

Är du intresserad, ta kontakt med Röda korset:
johan.mannheimer@gmail.com

Besöksadress: Kupan, Drottninggatan 2 i Ahlmarkshuset.

Svenska kyrkan - Karlstads pastorat

Svenska kyrkan i Karlstads pastorat arbetar på flera olika sätt för att stötta de människor som sökt sig till Sverige och Karlstad i den stora flyktingkatastrof som pågår i vår värld.

Du kan engagera dig bland annat genom att ge av din tid, till exempel i svenskträning eller annan social och stödjande verksamhet. Allt för att hjälpa till med integration och ett välkomnande av våra nyanlända medmänniskor.

Läs mer på Svenska kyrkans webbplats.

Internationella kvinnoföreningen

Internationella qvinnoföreningen är ett centrum för kvinnor av olika nationaliteter och åldrar. Syftet är att stärka gemenskapen mellan kvinnor och öka förståelse mellan olika kulturer, generationer och yrkesgrupper.

http://www.iqf-karlstad.se/